Privacy Policy

Ingangsdatum: 01-06-2024

Welkom bij TaxiNijmegen24. Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en gebruikers. Dit privacybeleid legt uit welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken, en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

1. Gegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen verschillende soorten informatie om onze diensten te leveren en te verbeteren, waaronder:

1.1 Persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

1.2 Gebruiksgegevens:

 • Informatie over hoe onze diensten worden gebruikt
 • IP-adres
 • Browsertype en -versie
 • Tijd en datum van bezoeken

1.3 Locatiegegevens:

 • GPS-locatie van onze voertuigen
 • Start- en eindpunt van ritten

2. Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

2.1 Dienstverlening:

 • Om ritten te plannen en uit te voeren
 • Om betalingen te verwerken
 • Om klantenservice te bieden

2.2 Verbetering van onze diensten:

 • Om feedback te verzamelen en te analyseren
 • Om het gebruik van onze diensten te monitoren en te analyseren

2.3 Communicatie:

 • Om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze diensten
 • Om u promotionele aanbiedingen en updates te sturen (met uw toestemming)

3. Delen van gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

3.1 Dienstverleners:

 • Wij kunnen gegevens delen met externe dienstverleners die ons helpen bij het leveren van onze diensten, zoals betalingsverwerkers en IT-dienstverleners.

3.2 Wettelijke vereisten:

 • Wij kunnen uw gegevens delen als wij van mening zijn dat dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze rechten te beschermen.

4. Beveiliging van gegevens

Wij nemen de beveiliging van uw gegevens zeer serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal.

5. Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder:

5.1 Recht op inzage:

 • U kunt een kopie opvragen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren.

5.2 Recht op rectificatie:

 • U kunt ons vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren.

5.3 Recht op verwijdering:

 • U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, mits dit niet in strijd is met onze wettelijke verplichtingen.

5.4 Recht op bezwaar:

 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in bepaalde situaties.

6. Contact

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

TaxiNijmegen24
Adres: Nijmegen, de Steekse Acker 1227
Telefoonnummer: +31 (0)24 711 36 64
E-mailadres: [email protected]

7. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op onze website te plaatsen en, indien van toepassing, via e-mail.

Bel direct: 024-7113664